Pandemik COVID-19 telah banyak menyedarkan kita.

Salah satu daripadanya ialah keperluan untuk melindungi warga emas, terutamanya penghidap penyakit kronik. Influenza masih berleluasa dan tanpa COVID-19, ia masih boleh mengancam mereka.
Kita perlu mengambil langkah untuk memastikan warga emas kekal selamat dengan vaksinasi flu tahunan.

Flu vaccination is safe
clinic-locator-new_01
clinic-locator-new_03
clinic-locator-new_05